Kowalstwo artystyczne

Każda zakupiona działka po pewnym czasie zostanie ogrodzona. Jakkolwiek w różnych krajach jest różna tendencja do ogradzania bądź nie wydzielonej części nieruchomości gruntowej, tak w Polsce jest to przede wszystkim kwestia nie tyle co mentalności i tradycji, ale zapewnienia pewnego rodzaju bezpieczeństwa przed włamaniem i kradzieżą, ale też na przykład zwierzętami i to zarówno tymi oswojonymi jak kot i pies, ale również tymi dzikimi, jak wilk, dzik w zależności od położenia w stosunku do na przykład granicy lasu, czy innego ekosystemu. Wybór rodzaju ogrodzenia zależny jest od wyobraźni właściciela i środków, jakie zamierza przeznaczyć na tego typu inwestycję, ale musi być zgodny z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki na danym terenie w ogóle obowiązuje. Jedną z ciekawych form wykonania ogrodzenia jest kowalstwo artystyczne. Zazwyczaj ogrodzenia wykonane przy tego typu technice spotkać można w bogatszych willowych dzielnicach, ale w porównaniu ze zwykłą siatką stalową są o wiele droższe.