Geodeta Tychy od zaraz

Procedura podziału majątku wcale nie jest prosta, zwłaszcza przy dzieleniu spadku. W przypadku małżeństw jest to dość proste, gdyż majątek jest dzielony na dwie równe części. W przypadku testamentu sprawa potrafi skomplikować się bardziej, zwłaszcza gdy jest do podziału majątek o dość sporej wartości i wielu spadkobierców. W takiej sytuacji niezbędny będzie podział terenu, który przeprowadzi profesjonalny geodeta Tychy. Według obowiązujące w Polsce prawa każdy teren może być podzielony tylko przez specjalistę, czyli geodetę. Nie można więc samodzielnie podzielić terenu między spadkobierców. Istnieją więc najczęściej dwie możliwości. Pierwszą z nich jest sprzedanie nieruchomości oraz wszystkich hektarów wspólnie i podzielenie się środkami finansowymi. Drugą możliwością jest zatrudnienie geodety, który podzieli teren wśród wszystkich spadkobierców. Oczywiście nie zawsze podzielenie terenu jest możliwe. Jeśli jest to dość mała działka, to najczęściej geodeta nie zgodzi się na podzielenie tak małego terenu.