Inwestycje budowlane Elbląg. Kiedy nie musimy się starać o pozwolenie budowlane?

Nie zawsze same środki i chęć zbudowania obiektu wystarczą to szybkiego i owocnego zakończenia prac. Niekiedy trzeba wcześniej zdobyć stosowne pozwolenia na budowę, żeby nasze inwestycje budowlane Elbląg mogły doczekać się realizacji. Na jaki zakres prac tego typu dokumenty nie są wymagane?

Obiekty i zakres prac, na który nie potrzeba pozwolenia. Inwestycje budowlane Elbląg

Według ogólnej zasady na wszystkie prace budowlane konieczna jest stosowna decyzja o pozwoleniu budowlanym. Według polskiego prawa istnieje jednak szereg wyjątków, które tej zgody nie wymagają. Jakie są obiekty i rodzaje prac, do których nie potrzebujemy ani pozwolenia, ani zgłoszenia?

Według aktualnie obowiązujących przepisów nie ma obowiązku zgłaszania ani ubiegania się o pozwolenie budowlane, jeśli wznosimy m. in.: wiatę (powierzchnia mniejsza niż 50 m2) lub altany działkowe czy inne obiekty gospodarcze w ramach ogródków działkowych czy ogrodów, które wchodzą w zakres obiektów małej architektury, poza przestrzenią miejską. Dodatkowo nie musimy starać się o zgodę w przypadku przeprowadzania remontów wyżej opisanych budynków, a także wykonując przebudowę ogrodzeń, obiektów gospodarczych, docieplenie budynku czy utwardzenie gruntu na działkach budowlanych.