Dobra waga według Światowej Organizacji Zdrowia.

BMI stworzył belgijski statystyk w 1832 roku Adolphe Quatelet. Jest to z angielskiego Body Mass Index, co znaczy indeks masy ciała. Jak obliczyć BMI? Jeśli nie chcemy posłużyć się internetowym kalkulatorem BMI jest wzór- masa ciała (kg) :wzrost (m) do kwadratu. W obliczeniach stosuje się proporcje masy ciała i wzrostu. Należy podzielić masę ciała przez wzrost podniesiony do kwadratu. Na przykładzie osoby ważącej 70 kg i mierzącej 170 cm najpierw należy wzrost podnieść do kwadratu czyli 1, 7 razy 1, 7= 2, 89. Potem naszą wagę, czyli 70 kg dzielimy przez 2, 89, co nam wychodzi 24, 22. To jest nasze BMI. Jest ono prawidłowe. Poniżej 18, 5 nasze BMI jest zbyt niskie, co świadczy o niedowadze a powyżej 25 jest zbyt wysokie, co świadczy o nadwadze. Nie zapominajmy, iż w związku z tym, że nasze BMI jest złe, możemy spodziewać się różnych chorób, dlatego obliczanie BMI jest tak ważne.Jakie mogą nas spotkać choroby, jeśli obliczanie BMI dało nam nadwagę lub niedowagę?

Choroby w wyniku złego BMI.

Przede wszystkim są to choroby z układem sercowo- naczyniowym jak nadciśnienie tętnicze, wczesne zmiany miażdżycowe naczyń, zawał serca i mózgu i wylew.Na tle układu pokarmowego możliwa jest kamica, choroba refluksowa żołądka, zapalenie jelita grubego. Zwiększa się także ryzyko nowotworów. Wymienione przykłady są jednymi z nielicznych przypadków, które można jeszcze długo wymieniać. Niedowaga z kolei powoduje na tle pokarmowym zaburzenie wchłaniania, na tle psychicznym anoreksję i depresję, gruźlicę i też choroby nowotworowe. Lista jest jest długa, a lepiej zapobiegać niż leczyć. dlatego obliczanie BMI jest tak ważne.